အထူးရွေးချယ်ထားကြသည်

အခြားသွင်းကုန်ဝိုင်

  • အားလုံး
  • ဝိုင်
  • ဝိုင်ဖြူ
Leone Pinot Grigio

Leone P.Grigio

သြစတြေးလျဝိုင်ဖြူ
Leone Pinot Grigio Tasting Note

Leone P.Griogio-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Leone Sauvignon Blanc

Leone Sau.Blanc

သြစတြေးလျဝိုင်ဖြူ
Leone Sauvignon Blanc Tasting Note

Leone S.Blanc-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Leone Merlot

Leone Merlot

သြစတြေးလျဝိုင်
Leone Merlot Tasting Note

Leone Merlot-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Leone Cabernet Sauvignon

Leone Cab.Sau.

သြစတြေးလျဝိုင်
Leone Cabernet Sauvignon Tasting Note

Leone Cab.Sau.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Leone Shiraz

Leone Shiraz

သြစတြေးလျဝိုင်
Leone Shiraz Tasting Note

Leone Shiraz-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
LME 2015 Old Vine Shiraz

LME 2015

သြစတြေးလျဝိုင်
LME 2015 Old Vine Shiraz Tasting Note

LME 2015-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
LME 2012 Old Vine Shiraz

LME 2012

သြစတြေးလျဝိုင်
LME 2012 Old Vine Shiraz Tasting Note

LME 2012-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Willespie Magaret River Red

Willespie Magaret

သြစတြေးလျဝိုင်
Willespie Magaret River Red Tasting Note

W. Magaret-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Willespie Merlot

Willespie Merlot

သြစတြေးလျဝိုင်
Willespie Merlot Tasting Note

W. Merlot-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Willespie Shiraz

Willespie Shiraz

သြစတြေးလျဝိုင်
Willespie Shiraz Tasting Note

W. Shiraz-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Willespie Cabernet Franc

W.Cab.Franc

သြစတြေးလျဝိုင်
Willespie Cabernet Franc Tasting Note

W.Cab.Franc-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Willespie Cabernet Sauvignon

W.Cab.Sau.

သြစတြေးလျဝိုင်
Willespie Cabernet Sauvignon Tasting Note

W.Cab.Sau.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Willespie Old School Cabernet Sauvignon

W.Old School Cab.Sau.

သြစတြေးလျဝိုင်
Willespie Old School Cabernet Sauvignon Tasting Note

W.O.S.Cab.Sau.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Wild Duck Creek Estate White Duck

White Duck

သြစတြေးလျဝိုင်ဖြူ
Wild Duck Creek Estate White Duck Tasting Note

White Duck-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Wild Duck Creek Estate The Mallard

The Mallard

သြစတြေးလျဝိုင်ဖြူ
Wild Duck Creek Estate The Mallard Tasting Note

The Mallard-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Wild Duck Creek Estate Yellow Hammer Hill

Hammer Hill

သြစတြေးလျဝိုင်
Wild Duck Creek Estate Yellow Hammer Hill Tasting Note

Hammer Hill-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Wild Duck Creek Estate Duck & Drakes

Duck & Drakes

သြစတြေးလျဝိုင်
Wild Duck Creek Estate Duck & Drakes Tasting Note

Duck & Drakes-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Wild Duck Creek Estate Springflat Shiraz

Springflat Shiraz

သြစတြေးလျဝိုင်
Wild Duck Creek Estate Springflat Shiraz Tasting Note

S. Shiraz-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Wild Duck Creek Estate Shiraz Reserve

Shiraz Reserve

သြစတြေးလျဝိုင်
Wild Duck Creek Estate Shiraz Reserve Tasting Note

S. Reserve-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Wild Duck Creek Estate Duck Muck

Duck Muck

သြစတြေးလျဝိုင်
Wild Duck Creek Estate Duck Muck Tasting Note

D.Muck-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Lamborghini Centanni Grechetto Umbria IGT

Centanni G.Umbria

အီတလီဝိုင်ဖြူ
Lamborghini Centanni Grechetto Umbria IGT Tasting Note

Centanni G.U-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Lamborghini Trescone Umbria Rosso IGT

Trescone U.R.I.

အီတလီဝိုင်
Lamborghini Trescone Umbria Rosso IGT Tasting Note

Trescone U.R.I.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Lamborghini Era Umbria Rosso IGT

Era U.R.I.

အီတလီဝိုင်
Lamborghini Era Umbria Rosso IGT Tasting Note

Era U.R.I.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Lamborghini Torami Umbria Rosso IGT

Torami U.R.I.

အီတလီဝိုင်
Lamborghini Torami Umbria Rosso IGT Tasting Note

Torami U.R.I.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Lamborghini Brut Pinot Chardonnay - V12

Brut V12

အီတလီဝိုင်ဖြူ
Lamborghini Brut Pinot Chardonnay - V12 Tasting Note

Brut V12-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Lamborghini Campoleone Umbria Rosso IGT

Campoleone U.R.I.

အီတလီဝိုင်
Lamborghini Campoleone Umbria Rosso IGT Tasting Note

Campoleone U.R.I.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Lamborghini Campoleone Umbria Rosso IGT 1.5L

Campoleone U.R.I. 1.5L

အီတလီဝိုင်
Lamborghini Campoleone Umbria Rosso IGT 1.5L Tasting Note

Camp.U.R.I. 1.5L-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Echeverria Merlot Reserva

Merlot Reserva

ချီလီဝိုင်
Echeverria Merlot Reserva Tasting Note

Merlot Reserva-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Echeverria Camenere Reserve

Camenere Reserve

ချီလီဝိုင်
Echeverria Camenere Reserve Tasting Note

Camenere R.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Echeverria Syrah Reserva

Syarh Reserva

ချီလီဝိုင်
Echeverria Syrah Reserva Tasting Note

Syarh R.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Echeverria Cabernet Sauvignon Reserva

Cab.Sau.Reserva

ချီလီဝိုင်
Echeverria Cabernet Sauvignon Reserva Tasting Note

Cab.Sau.R.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Echeverria Merlot Gran Reserva

Merlot Gran Reserva

ချီလီဝိုင်
Echeverria Merlot Gran Reserva Tasting Note

Merlot Gran R.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Echeverria Camenere Gran Reserva

Camenere Gran R.

ချီလီဝိုင်
Echeverria Camenere Gran Reserva Tasting Note

Camenere G.R.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Echeverria Cabernet Sauvignon Gran Reserva

Cab.Sau.G.R.

ချီလီဝိုင်
Echeverria Cabernet Sauvignon Gran Reserva Tasting Note

Cab.Sau.G.R.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Echeverria Syrah Gran Reserva

Syrah Gran R.

ချီလီဝိုင်
Echeverria Syrah Gran Reserva Tasting Note

Syrah Gran R.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Echeverria Camenere Limited Edition

Camenere Limited Edition

ချီလီဝိုင်
Echeverria Camenere Limited Edition Tasting Note

Camenere L.E.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Echeverria Founder's Selection Cabernet Sauvignon

Founder Sel.Cab.Sau.

ချီလီဝိုင်
Echeverria Founder's Selection Cabernet Sauvignon Tasting Note

Founder S.C.S.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Old Couch Road Nelson Sauvignon Blanc

Old Couch Road

နယူးဇီလန်အဖြူရောင်ဝိုင်
Old Couch Road Nelson Sauvignon Blanc Tasting Note

O.Couch Road-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Seifried Nelson Sweet Agnes Riesling

Nelson Sweet Agnes

နယူးဇီလန်ဝိုင်
Seifried Nelson Sweet Agnes Riesling Tasting Note

Nelson S.A.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Aotea Nelson Sauvignon Blanc

Aotea Nelson Sau.B.

နယူးဇီလန်အဖြူရောင်ဝိုင်
Aotea Nelson Sauvignon Blanc Tasting Note

Aotea N.S.B.-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Lab Vinho Regional Lisboa-Red

Lab Vinho-Red

ပေါ်တူဂီဝိုင်
Lab Vinho Regional Lisboa-Red Tasting Note

Lab V.-Red-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Lab Vinho Regional Lisboa-White

Lab Vinho-White

ပေါ်တူဂီအဖြူရောင်ဝိုင်
Lab Vinho Regional Lisboa-White Tasting Note

Lab V.-White-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Lab Reserve Regional Lisboa-Red

Lab Reserve-Red

ပေါ်တူဂီဝိုင်
Lab Reserve Regional Lisboa-Red Tasting Note

Lab R.-Red-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု
Colossal Reserve Vinho Regional Lisboa Red

Colossal Reserve-Red

ပေါ်တူဂီဝိုင်
Colossal Reserve Vinho Regional Lisboa Red Tasting Note

Colossal R.-Red-မြည်းစမ်းမှတ်စု

မြည်းစမ်းမှတ်စု

ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဤနေရာတွင်သင်ရှာနိုင်သည်:

KK Supermart's Logo

KK

Lotuss Hypermat's Logo

LOTUSS
ဒေသအသီးသီးမှ (တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခန်းမ၊ ဝိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်များသို့မဟုတ်အချို့သောအဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များ) မှကျွန်ုပ်တို့ကုန်သည်ထံလာရောက်ပါ။