ไฮไลต์พิเศษ

วิสกี้เวลส์

Penderyn Madeira Single Malt Welsh Whisky

Madeira

วิสกี้มอลต์เดี่ยว
Penderyn Madeira Single Malt Welsh Whisky Tasting Note

Madeira-หมายเหตุการชิม

หมายเหตุการชิม
Penderyn Peated Single Malt Welsh Whisky

Peated

วิสกี้มอลต์เดี่ยว
Penderyn Peated Single Malt Welsh Whisky Tasting Note

Peated-หมายเหตุการชิม

หมายเหตุการชิม
Penderyn Sherrywood Single Malt Welsh Whisky

Sherrywood

วิสกี้มอลต์เดี่ยว
Penderyn Sherrywood Single Malt Welsh Whisky tasting note

Sherrywood-หมายเหตุการชิม

หมายเหตุการชิม
Penderyn Portwood Single Malt Welsh Whisky

Portwood

วิสกี้มอลต์เดี่ยว
Penderyn Portwood Single Malt Welsh Whisky Tasting Note

Portwood-หมายเหตุการชิม

หมายเหตุการชิม
Penderyn Bryn Terfel Bourbon Single Malt Welsh Whisky

Bryn Terfel

วิสกี้มอลต์เดี่ยว
Penderyn Bryb Terfel Single Malt Welsh Whisky Tasting Note

B.Terfel-หมายเหตุการชิม

หมายเหตุการชิม

คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่:

KK Supermart's Logo

KK

Lotuss Hypermat's Logo

LOTUSS
หรือเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่ายของเรา (ร้านไวน์, ห้องโถงทางการแพทย์, ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ ) ในพื้นที่ต่างๆ