Liên hệ chúng tôi

Tiếp xúc
Trang mạng: http://www.actas.com.my/
Điện thoại: +603-6262 7799 *Yêu cầu vui lòng gửi Email hoặc Whatsapp cho chúng tôi
Số fax: +603-6262 2127
E-mail: actas1933@actas.com.my / actas1933@gmail.com
WhatsApp: Nhấp vào tôi để có bất kỳ yêu cầu nào hoặc là Quét tôi
Facebook: Actas Trang chính thức
Instagram: Actas Instagram chính thức
YouTube: Actas Kênh YouTube chính thức
Waze GPS: Bấm vào đây
Bản đồ Google: Bấm vào đây


Văn phòng

Thời gian hoạt động:
Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:30am - 4:30pm
thứ bảy và chủ nhật: Ngày nghỉ

Hoặc là NHẤP VÀO ĐÂY cho Hình ảnh Bản đồ tầng

Actas Trading Sdn. Bhd. (434719-V)


No.42, Persiaran Industri,
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur. Malaysia.
Email: actas1933@actas.com.my / actas1933@gmail.com