ĐẶC BIỆT NỔI BẬT

Rượu whisky của xứ Wales

Penderyn Madeira Single Malt Welsh Whisky

Madeira

Rượu Whisky mạch nha đơn
Penderyn Madeira Single Malt Welsh Whisky Tasting Note

Madeira-Ghi chú nếm thử

Ghi chú nếm thử
Penderyn Peated Single Malt Welsh Whisky

Peated

Rượu Whisky mạch nha đơn
Penderyn Peated Single Malt Welsh Whisky Tasting Note

Peated-Ghi chú nếm thử

Ghi chú nếm thử
Penderyn Sherrywood Single Malt Welsh Whisky

Sherrywood

Rượu Whisky mạch nha đơn
Penderyn Sherrywood Single Malt Welsh Whisky tasting note

Sherrywood-Ghi chú nếm thử

Ghi chú nếm thử
Penderyn Portwood Single Malt Welsh Whisky

Portwood

Rượu Whisky mạch nha đơn
Penderyn Portwood Single Malt Welsh Whisky Tasting Note

Portwood-Ghi chú nếm thử

Ghi chú nếm thử
Penderyn Bryn Terfel Bourbon Single Malt Welsh Whisky

Bryn Terfel

Rượu Whisky mạch nha đơn
Penderyn Bryb Terfel Single Malt Welsh Whisky Tasting Note

B.Terfel-Ghi chú nếm thử

Ghi chú nếm thử

Bạn có thể tìm thấy các sản phẩm của chúng tôi tại:

KK Supermart's Logo

KK

Lotuss Hypermat's Logo

LOTUSS
HOẶC ghé thăm các Đại lý của chúng tôi (Cửa hàng rượu, Phòng y tế, Cửa hàng tiện lợi, v.v.) tại các khu vực khác nhau