SFWSC Banner

關於舊金山世界級烈酒大賽 (SFWSC)

SFWSC 舊金山烈酒大賽 從2000年推出以來, SFWSC 舊金山烈酒大賽 已成為世界上最受尊敬及最有影響力嘅烈酒比賽之一。這意味著SFWSC 舊金山烈酒大賽 嘅獎項係卓越烈酒最可靠和最普遍嘅標誌之一。

舊金山世界烈酒大賽係一項年度盛事,係全球烈酒品牌參賽並爭取夢寐以求獎牌嘅絕佳機會。由於該比賽根據參賽作品嘅優劣進行評判,並為每位獲獎者提供咗極好嘅推廣機會,因此它喺全球享有盛譽。

該比賽受歡迎和享有聲望嘅另一個重要原因係評審團。舊金山世界烈酒大賽嘅評審團由烈酒行業中最受尊敬、經驗豐富嘅專家組成,這意味著任何獲獎品牌都將受到行業實際決策者嘅關注,並有機會接近消費者。這一機會還可以幫助任何品牌獲得推動銷售嘅認可。

品嚐聯盟嘅比賽被認為是最具影響力的,而舊金山世界烈酒大賽就係其中之一。獲得該組織嘅獎牌不僅有助於品牌進入並喺美國和國際市場中脫穎而出,而且係任何生產商喺行業和消費者中獲得認可嘅重要下一步。

自2000年以來每年舉辦嘅舊金山世界烈酒大賽嘅悠久傳統使其對品牌更具吸引力。佢係任何品牌辛勤工作嘅證明,都係公認嘅品質指標。

我哋好自豪地宣布,我哋有7款產品喺今次世界大賽中榮獲銀獎,獲獎情況如下:
  • SFWSC 2024 全部獎項
JF Dominic Whisky-Mizunara Oak Finish

JF Dominic Whisky-Mizunara Oak Finish

銀獎 - SFWSC 2024
JF Dominic Whisky - Peated

JF Dominic Whisky-Peated

銀獎 - SFWSC 2024
JF Dominic Whisky-Signature Release

JF Dominic Whisky-Signature Release

銀獎 - SFWSC 2024
JFD - Gin

JFD - Gin

銀獎 - SFWSC 2024
JFD - Rum

JFD - Rum

銀獎 - SFWSC 2024
JFD - Vodka

JFD - Vodka

銀獎 - SFWSC 2024
Bar 1933 - Peated

Bar 1933 - Peated

銀獎 - SFWSC 2024